Podpora pre obnoviteľné zdroje energie pokračuje aj v roku 2023 pre rodinné domy.

Príspevok na 1 kW inštalovaného výkon fotovoltických systémov sa oproti pilotnému projektu zníži o polovicu na 500 € na 1 inštalovaný kW výkonu zariadenia. Maximálny príspevok na zariadenie s výkonom 3 kW je 1 500 €. Pre viac informácií vyplnte jednoduchý formulár a my Vás v krátkej dobe oslovíme s možnosťami využitia štátnej dotácie pre vaše zariadenie.

Enormný záujem zhotoviteľov o aktiváciu poukážok v projekte Zelená domácnostiam spôsobil preťaženie informačného systému, v dôsledku čoho bola jeho odozva po spustení aktivácie o 11.00 h vo štvrtok 23. marca 2023 dlhšia. Momentálne už nie je možné aktivovať vydávanie poukážok.

Registrácia nových žiadostí je naďalej otvorená, slúži však len na evidovanie záujmu domácností o podporu v ďalšom období, kedy SIEA pripravuje nový projekt s rozpočtom 140 miliónov eur financovaný z Programu Slovensko. Nové podmienky podpory budú zverejnené po schválení projektu. O príprave projektu bude SIEA priebežne informovať.