• EMS elektroinštalácie s.r.o., Západ 1145/36, 02801 Trstená
  • info@najsolar.sk
  • +421950754159

Startup Oxford PV oznámil vytvorenie jedinečného fotovoltického modulu, ktorý dosiahol nový svetový rekord v účinnosti. Tento tradičný rezidenčný modul s plochou 1,6 m² a hmotnosťou 25 kg pozostáva zo 60 článkov na báze perovskitov zabudovaných do kremíka.

Rekordná účinnosť vďaka perovskitom

Oxford PV zdôrazňuje, že tento úspech by nebol možný bez použitia perovskitov v konštrukcii. Perovskitové materiály, kombinované s kremíkom v tandemových článkoch, umožnili prekonať laboratórne účinnosti na úrovni viac ako 30 %. Nový fotovoltický modul dosahuje účinnosť až 26,9 %, čo je najvyššia hodnota dosiahnutá v komerčne dostupných paneloch. Pre porovnanie, dnešné bežne dostupné panely majú účinnosť okolo 22 %.

Detailný dizajn a konštrukcia

Rekordný dizajn modulu od Oxford PV je tradičný rezidenčný modul s plochou 1,6 m² a hmotnosťou 25 kg. Modul obsahuje 60 perovskitových článkov zabudovaných do kremíka. Táto tandemová konfigurácia umožnila dosiahnuť výrazne vyššiu účinnosť v porovnaní s bežnými solárnymi panelmi na trhu.

Budúcnosť solárnej energetiky

„Tento úspech nadväzuje na našu predchádzajúcu účinnosť 25 % pre modul priemyselnej veľkosti, o ktorej sme informovali v januári 2024. Tím už desať rokov demonštruje potenciál perovskitov na kremíkových tandemových solárnych článkoch a popritom stanovuje a prekonáva rekordy v účinnosti. Teraz podnikáme ďalšie kroky, aby sme túto vysokoúčinnú solárnu technológiu zaviedli do komerčného použitia a podporili tak našu víziu plne elektrickej budúcnosti,“ uviedol technologický riaditeľ spoločnosti Oxford PV Chris Case.

Tento úspech startupu Oxford PV naznačuje sľubnú budúcnosť pre solárnu energetiku. Vyššia účinnosť solárnych panelov znamená, že menej panelov je potrebných na dosiahnutie rovnakého výkonu, čo môže výrazne znížiť náklady a zvýšiť dostupnosť solárnej energie pre domácnosti a podniky.

Vďaka inováciám ako sú tieto, môžeme očakávať, že solárna energia bude čoraz dôležitejším zdrojom obnoviteľnej energie v boji proti klimatickým zmenám a znižovaní závislosti na fosílnych palivách.

 

SIEA informovala o zostávajúcich európskych prostriedkoch, ktoré budú môcť do konca roka využiť podniky na inštaláciu fotovoltických systémov. 

 

Voľné finančné prostriedky z končiaceho sa Operačného programu Kvalita životného prostredia budú môcť využiť podniky na inštaláciu fotovoltických systémov, ktoré im pomôžu znížiť náklady na elektrinu. Výzvu s týmto zameraním plánuje SIEA vyhlásiť začiatkom augusta na obdobie jedného mesiaca.

„Štartovacia alokácia na túto výzvu je 3 milióny eur. Avšak programové obdobie sa končí, a tak je možné, že sa uvoľnia ďalšie európske zdroje z nerealizovaných projektov. Keďže čas na ich využitie je limitovaný, bude to príležitosť pre podniky, ktoré sú pripravené a schopné fotovoltické inštalácie ukončiť najneskôr v decembri 2023. V poslednej výzve s týmto zameraním bol záujem o pomoc  vysoký a nie všetci žiadatelia uspeli. Preto predpokladáme, že napriek obmedzeným časovým okolnostiam sa práve v tejto oblasti nájde dostatok užitočných riešení,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Stanislav Jurikovič.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku podnikom bude podobne ako predchádzajúca zameraná na výstavbu fotovoltických zariadení s inštalovaným výkonom od 10 do 500 kW s jedným bodom pripojenia do elektrizačnej sústavy a bez obmedzenia výkonu v prípade ostrovnej prevádzky. Minimálna výška príspevku na jeden projekt bude oproti minulosti navýšená na 30 000 eur a maximálna výška na jeden podnik a jeden investičný projekt nesmie presiahnuť 500 000 eur.

Keďže je nutné ukončiť podporené projekty do konca roka 2023, podmienkou výzvy je mať ku dňu predloženia žiadosti ukončené obstarávanie a platné povolenia na realizáciu projektu, vrátane súhlasu s pripojením zariadenia do elektrizačnej sústavy, ak je relevantný.

Hlavné aktivity, vrátane úhrady oprávnených výdavkov dodávateľovi, budú podporené iba v prípade, ak budú fyzicky zrealizované do konca roku 2023. Vzhľadom na predpokladané dlhšie lehoty na vydanie rozhodnutí bude posledný možný termín na uvedenie fotovoltických systémov do trvalej prevádzky stanovený na 31. júla 2024.

Podporené môžu byť projekty s miestom inštalácie mimo Bratislavského samosprávneho kraja. O nenávratný finančný príspevok môžu požiadať fyzické alebo právnické osoby s oprávnením na podnikanie zapísané v obchodnom alebo živnostenskom registri nepretržite najmenej 36 kalendárnych mesiacov ku dňu predloženia žiadosti.

Zdroj: www.siea.sk

Cieľom národného projektu je zabezpečiť inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

 Projekt Zelená domácnostiam je financovaný z Programu Slovensko 2021 - 2027.

 

- Podporované môžu byť fotovoltické zariadenia s výkonom do 10,8 kW

- Správnosť technického riešenia garantuje zhotoviteľ prostredníctvom odborne spôsobilej osoby

- Pri zariadeniach, ktoré sú pripojené do distribučnej sústavy, je nevyhnutné dodržiavať požiadavky a podmienky distribučnej spoločnosti

- Odporúčame domácnostiam dôsledne sa oboznámiť s technickými podmienkami inštalácie a uzatvoriť so zhotoviteľom písomnú zmluvu

- Súčasťou inštalácie zariadení na výrobu elektriny sú aj meniče napätia

- Maximálny výkon, na ktorý bude poskytnutý príspevok, je obmedzený na 3 kW. V prípade spotreby elektriny vyššej ako 3000 kWh/rok, ktorú domácnosť preukáže faktúrou za bezprostredne predchádzajúce zúčtovacie obdobie, môže byť maximálny podporovaný výkon vyšší, maximálne do 7 kW. 

 

Podpora bude prebiehať prostredníctvom vydávania poukážok na základe podanej žiadosti a aktivácie poukážky zhotoviteľom alebo iných podmienok, ktoré budú definované v Osobitných podmienkach na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. 

 

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov

Celková indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na príspevky domácnostiam  je 151,6 miliónov EUR z toho na inštaláciu zariadení v Bratislavskom kraji je 58,1 miliónov EUR.

Podporu inštalácie zariadení je možné poskytovať do 31.12.2029, alebo do vyčerpania alokácie určenej na inštaláciu zariadení.

 

V projekte Zelená domácnostiam budú platiť nové podmienky pre podporované zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Zámer nového projektu predloží Slovenská inovačná a energetická agentúra tento týždeň. Už v júli plánuje SIEA zverejniť výzvu na registráciu zariadení, na ktoré budú môcť domácnosti získať poukážku.

Na nový projekt Zelená domácnostiam je v Programe Slovensko vyčlenených z európskych zdrojov vyše 140 miliónov eur, ktoré bude možné využiť do roku 2029.

                                                                                                     

„Nebude to ďalšie kolo a ani príležitosť pre rýchle prsty. Začíname úplne nové obdobie s novými podmienkami, s novým zoznamom zariadení aj zoznamom oprávnených zhotoviteľov. Finančné príspevky s minimom administratívy budú k dispozícii dlhodobo. Domácnosti tak budú mať dostatok času na výber spoľahlivých zhotoviteľov a vhodných zariadení, ktoré im pomôžu znížiť účty za energiu. O poukážky budú môcť žiadať aj domácnosti v Bratislavskom samosprávnom kraji,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Stanislav Jurikovič.

Keďže pre všetky oprávnené aktivity v novom programovom období platí zásada, že nemôžu narúšať európske environmentálne ciele, je nutné vytvoriť nový zoznam zariadení, ktoré je možné podporiť. Základné rámce nových environmentálnych kritérií sa napríklad týkajú toho, či zariadenie patrí medzi najlepšie dostupné technológie a či má požadovanú životnosť. Metodiku, ako kritériá uplatňovať v praxi, v týchto dňoch finalizuje Ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja SR.

„Registráciu zariadení spustíme v čo najkratšom možnom čase po schválení zámeru projektu a vydaní metodického usmernenia k environmentálnym kritériám. Počas leta pripravíme projekt na schválenie, zverejníme podmienky pomoci a zhotoviteľov vyzveme, aby sa registrovali a podpísali nové zmluvy. Naším cieľom je umožniť inštalovanie oprávnených zariadení najneskôr v septembri,“ zdôraznil S. Jurikovič.

V rámci dobiehajúceho programového obdobia bolo od roku 2015 z Operačného programu Kvalita životného prostredia prostredníctvom projektu Zelená domácnostiam podporených viac ako 53 000 inštalácií zariadení sumou viac ako 111 miliónov €. Doteraz si mohli domácnosti vyberať z vyše 5 000 zariadení.

Zdroj: www.siea.sk

Strana 1 z 2

 

DOPRAVA ZADARMO

pre objednávky od 499 €
 

PRACUJEME

Po - Pia: 8.00 - 16.00
 

o firme dole v pravoEMS Elektroinštalácie s.r.o.

Firma zaoberajúca sa predajom, montážou a servisom fotovoltaických zariadení.

Mobilné menu