Hybridná FVE 

Je fotovoltaická elektráreň napojená na verejnú elektrickú sieť. Domácnosť napojená na hybridnú fotovoltaickú elektráreň spotrebúva okamžitú vyrobenú elektrickú energiu. Prípadný prebytok elektrickej energie sa akumuluje v batériách, ktoré napájajú domácnosť za nepriaznivých svetelných podmienok, prípadný nedostatok vykompenzuje verejnou elektrickou sieťou. Pri plne nabitých batériách sa energia ďalej presunie do elektrického bojlera, prípadne do iných spotrebičov ktoré vie ovládať wattrouter (podlahové elektrické vykurovanie, obehové čerpadlo, konvektorový ohrievač).

 

 

Príklady fungovania hybridnej FVE:  

Priorita je pokryť spotrebu v dome a zvyšok akumulovať do batérií.

Priorita je pokryť spotrebu v dome a ak sú už batérie nabité na 100%, prebytočná energia sa ukladá do bojlera s elektrickou špirálou.

 V noci alebo za nepriaznivého počasia sa používa energia z akumulátorov pre pokrytie spotreby domu.